spacer  
spacer search


 
spacer
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์และค่านิยม
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บังคับการ
ผู้บังคับบัญชา
หน้าที่รับผิดชอบ
หน่วยงานในสังกัด
แหล่งท่องเที่ยว
ขั้นเงินเดือน
ประกาศ/คำสั่ง
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหาโทรศัพท์
สาระน่ารู้
แผนที่แสดงสถานีตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แนวทางการปฏิบัติด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชน
ประชาสัมพันธ์
User Menu
ผู้ดูแลระบบ
 
หน้าหลัก arrow วิสัยทัศน์และค่านิยม

วิสัยทัศน์และค่านิยม
วิสัยทัศน์และค่านิยม PDF พิมพ์ ส่งเมล์

Image

วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยงานทีุ่มุ่งลดปัญหาอาชญากรรม
เสริมการอำนวยความยุติธรรม เน้นการบริการประชาชน 

ค่านิยมหลักตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม 
สำนึกในหน้าที่  มีคุณธรรม  นำความสุขสู่พี่น้องประชาชน

พันธกิจตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม

1.รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
2.รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาญาจักร
3.ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา
4.อำนวยความยุติธรรม  โดยยึดหลักนิติธรรมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
5.ให้บริการที่ดี โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
6.ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเป็นกันควบคุม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
spacer

 
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
web hosting Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
  spacer