spacer  
spacer search


 
spacer
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์และค่านิยม
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บังคับการ
ผู้บังคับบัญชา
หน้าที่รับผิดชอบ
หน่วยงานในสังกัด
แหล่งท่องเที่ยว
ขั้นเงินเดือน
ประกาศ/คำสั่ง
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหาโทรศัพท์
สาระน่ารู้
แผนที่แสดงสถานีตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แนวทางการปฏิบัติด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชน
ประชาสัมพันธ์
User Menu
ผู้ดูแลระบบ
 
หน้าหลัก arrow ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา PDF พิมพ์ ส่งเมล์
ดัชนี บทความ
ประวัติความเป็นมา
หน้า 2

ประวัติความเป็นมาตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม

Image         

ประวัติ
                ประวัติของตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใด และลำดับผู้บังคับบัญชาปกครองก่อนนั้น ไม่ปรากฏหลักฐานอ้างอิงหรือตรวจสอบได้ เนื่องจากไม่พบหลักฐานการบันทึกข้อมูลประวัติแต่อย่างใด ทราบเพียงเมื่อ พ.ศ. 2483 ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม เดิมเรียกว่า กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม มีตัวอาคารเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงหลังคามุงกระเบื้อง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอาคาร สภ.อ.เมืองนครปฐม  และอยู่แถวเดียวกันหันหน้ามาทางองค์พระปฐมเจดีย์  โดยมี  พ.ต.ต.ขุนพรหมบุรีรักษ์  ดำรงตำแหน่ง  ผกก.ภ.จว.นครปฐม  ในขณะนั้น  ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2507  กรมตำรวจ ได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบังคับการตำรวจภูธรเขต 7 (ตำรวจภูธรภาค 7) โดยมี  ฯพณฯ พล.ต.อ.ประเสริฐ  รุจิรวงศ์   รมช.มหาดไทย  และอธิบดีกรมตำรวจ  เป็นประธาน  วางศิลาฤกษ์เมื่อ 11 มิ.ย.2507 และเปิดทำการเมื่อ  29 เม.ย.2508  กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม   ได้อาศัยอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคารกองบังคับการตำรวจภูธรเขต 7 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
          รายชื่อผู้บังคับบัญชาของตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่ง  ผกก.ภ.จว.นครปฐม ที่ปรากฏหลักฐานตามลำดับ  ดังนี้

ผู้ดำรงตำแหน่ง

ปี พ.ศ.ที่ตำแหน่ง

      พ.ต.ต.ขุนปรีย์ประชาบาล   

พ.ศ. 2487-2488

      พ.ต.ต.จง  วีระยุทธ         

พ.ศ. 2488-2489

      พ.ต.ต.พิชัย  กุลละวณิชย์    

พ.ศ. 2489-2490

      พ.ต.ต.ธนู  ชูประเทศ      

พ.ศ. 2490-2490

      พ.ต.ต.เนื่อง  รายะนาค   

พ.ศ. 2490-2491

      พ.ต.ต.สะอาด  รัชตประกร  

พ.ศ. 2491-2491

      พ.ต.ต.สุชาติ  วัจนพุกกะ       

พ.ศ. 2491-2492

      พ.ต.ต.บุญชู  ยอดนาค         

พ.ศ. 2492-2493

      พ.ต.ต.ละม้าย  สุคนธ์ปฏิภาค 

พ.ศ. 2493-2494

      พ.ต.ต.ประธาน  ไชยพันธ์     

พ.ศ. 2494-2495

      พ.ต.ต.สุข  พุกกะพันธ์        

พ.ศ. 2495-2496

      พ.ต.ต.ชิน  เสือวรรณศรี      

พ.ศ. 2496-2497

      พ.ต.ต.ประพันธ์  สุรสิทธิ์     

พ.ศ. 2497-2498

      พ.ต.ต.สวงค์  ศิริกุล           

พ.ศ. 2498-2499

      พ.ต.ท.ขุนศรีวรายุทธ           

พ.ศ. 2499-2500

      พ.ต.ท.ชุบ  ณ นคร           

พ.ศ. 2500-2502

      พ.ต.ท.สนั่น  คำพรรณ์         

พ.ศ. 2502-2504

      พ.ต.ท.ปรีดา  มโนน้อม       

พ.ศ. 2504-2508

      พ.ต.อ.อุดม  วงศ์อุดม       

พ.ศ. 2508-2509

      พ.ต.อ.ฑีฆายุ  บุญฑีย์กุล      

พ.ศ. 2509-2513

      พ.ต.อ.ทวี  พงศ์ประศาสตร์     

พ.ศ. 2513-2518

      พ.ต.อ.พร้อม  นิคมภักดี      

พ.ศ. 2518-2520

      พ.ต.อ.ชาลี  พันธศุข         

พ.ศ. 2520-2524

      พ.ต.อ.โสภณ  สะวิคามิน     

พ.ศ. 2524-2526

      พ.ต.อ.วรพจน์  ประชาเดช    

พ.ศ. 2526-2530

      พ.ต.อ.ณรงค์  เรืองเดช        

พ.ศ. 2530-2532

      พ.ต.อ.สุรัตน์  ยุทธโยธิน       

พ.ศ. 2532-2534

      พ.ต.อ.เริงธรรม  เชื้อแก้ว      

พ.ศ. 2534-2536

      พ.ต.อ.เชื้อ  เหล่าประเสริฐ     

พ.ศ. 2536-2537

               หลังจากนั้น กรมตำรวจได้เปลี่ยนตำแหน่งจาก ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัด เป็น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด  โดยมีผู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้                  
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>>

ผู้ดำรงตำแหน่ง

ปี พ.ศ.ที่ดำรงตำแหน่ง

    1. พล.ต.ต.ชูเกียรติ  ภัยลี้ 

พ.ศ. 2537-2539

    2. พล.ต.ต.ผจญ  สิทธิ์สงวน        

พ.ศ. 2539-2541

    3. พล.ต.ต.ยงยุทธ  สิงหะพันธุ     

พ.ศ. 2541-2544

    4. พล.ต.ต.อำนวย  อยู่เสนาสน์ 

พ.ศ. 2544-2547

    5. พล.ต.ต.เกษม  สังขพันธ์

พ.ศ. 2547- 2549

    6. พล.ต.ต.โสภณ  พิสุทธิวงษ์

  พ.ศ. 2549- 2550

    7. พล.ต.ต.รุ่งโรจน์  แสงคร้าม

  พ.ศ. 2550- 2551

    8. พล.ต.ต.ศักดิ์ชัย  ตันบุญเอก

  พ.ศ. 2551- 2552

    9. พล.ต.ต.พศิน  นกสกุล

  พ.ศ. 2552- 2554

    10. พล.ต.ต.เพชรัตน์  แสงไชย

  พ.ศ. 2554-2557

    11. พล.ต.ต.พจน์  บุญมาภาคย์

  พ.ศ. 2557- 2558

    12. พล.ต.ต.กฤษณะ  ทรัพย์เดช

  พ.ศ. 2558- ปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง

Image 
    

            ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม  ตั้งอยู่เลขที่ 16 ถนนขวาพระ  ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม   บริเวณชั้นล่างของอาคารตำรวจภูธรภาค 7 

Image
ด้านหน้าอาคารตำรวจภูธรภาค 7

Image

ภายในอาคาร ภ.7 ชั้นล่าง เป็นที่ตั้งของตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
            ตำรวจภูธรจังหวัด  มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดในคดีอาญา ภายในเขตพื่นที่ปกครองของจังหวัดนั้น  รวมทั้งรับผิดชอบในการบริหาร  การกำหนดนโยบายและวางแผนและการอำนวยการปฏิบัติในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ของจังหวัด ตลอดจนการปกครองบังคับบัญชา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ในปกครอง

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
            ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม   แบ่งพื้นที่เขตรับผิดชอบ ในปกครองออก  12  สถานีตำรวจ

แผนที่เขตรับผิดชอบ
Image

            สถานีตำรวจภูธรระดับ ผู้กำกับการ เป็นหัวหน้า จำนวน 8 สถานี
            1. สภ.เมืองนครปฐม
            2. สภ.นครชัยศรี
            3. สภ.สามพราน
            4. สภ.กำแพงแสน
            5. สภ.บางเลน
            6. สภ.ดอนตูม
            7. สภ.พุทธมณฑล
            8. สภ.โพธิ์แก้ว    อยู่ในเขต อ.สามพราน

            สถานีตำรวจภูธรระดับ สารวัตรใหญ่ เป็นหัวหน้า จำนวน 4 สถานี
            1. สภ.โพรงมะเดื่อ    อยู่ในเขต อ.เมืองนครปฐม
            2. สภ.สามควายเผือก    อยู่ในเขต อ.เมืองนครปฐม
            3. สภ.กระตีบ    อยู่ในเขต อ.กำแพงแสน
            4. สภ.บางหลวง    อยู่ในเขต อ.บางเลน    spacer

 
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
web hosting Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
  spacer